دوره 31، شماره 2 - ( بهار 1402 )                   جلد 31 شماره 2 صفحات 123-114 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1399.880


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات علوم باروری و سلامت جنسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- دانشیار، گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، aghababaii@yahoo.com
چکیده:   (1013 مشاهده)
سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش گروهی حضوری و مجازی بر کیفیت زندگی زنان یائسه انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این کارآزمایی بالینی کنترل‌شده تصادفی روی 96 نفر از زنان یائسه تحت پوشش مراکز خدمات سلامت شهر اصفهان در سال 1401-1400 انجام شد. زنان به صورت تصادفی در دو گـروه آموزش حضوری و مجازی (48 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شـامل پرسش‌نامه‌های ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه بود. هر دو نوع آموزش حضوری و مجازی به صورت گروهی و هفتگی طی 4 هفته توسط پژوهشگر برگزار شد. داده‌ها قبل و 4 هفته بعد از مداخله جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 بـه کمـک آزمون‌های توصیفی و تحلیلی تجزیه‌وتحلیل شد. سطح معنی‌داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل کیفیت زندگی زنان یائسه پس از مداخله در گروه آموزش مجازی 04.29±72.32 بود که کاهش معنی‌دار آماری نسبت به قبل از مداخله داشت (0.001>P). میانگین نمره کل کیفیت زندگی زنان یائسه پس از مداخله در گروه آموزش حضوری 27.46±73.02 بود. در این گروه نیز کاهش معنی‌دار آماری نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد (0.001>P). میانگین نمرات سایر حیطه‌های کیفیت زندگی در هر دو گروه آموزش مجازی و گروهی نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی‌دار آماری داشت (0.001>P). پس از مداخله، میانگین نمرات کیفیت زندگی بین دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری نداشت (0.05<P).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت هر دو نوع آموزش حضوری و مجازی بر بهبود کیفیت زندگی در زنان یائسه، به‌کارگیری هر دو نوع روش آموزشی در برنامه‌های مراقبتی و حمایتی زنان در دوران یائسگی پیشنهاد می‌‌شود.
متن کامل [PDF 1332 kb]   (471 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1401/8/21 | پذیرش: 1401/9/30 | انتشار: 1402/3/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.