دوره 24، شماره 3 - ( 7-1395 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 174-183 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

amini R, rajabi M, Omidi A, Soltanian A, Esmaili M M. The effect of health-related lifestyle self-management intervention on health promotion behaviors in patients with ischemic heart disease. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2016; 24 (3) :174-183
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1467-fa.html
امینی رویا، رجبی مریم، امیدی افسر، سلطانیان علیرضا، اسمعیلی محمد مهدی. تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1395; 24 (3) :174-183

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1467-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، aomidi1393@gmail.com
چکیده:   (4842 مشاهده)

  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ بوده و پیشگیری و مدیریت بیماری نقش اساسی در کنترل این ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ دارد . هدف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی بود.

روش ﻛﺎر: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کارآزمایی بالینی تصادفی شده  بر 92 بیمار با روش نمونه گیری در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ﻫﺎ توسط پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اطلاعات دموگرافیک و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ دﻫﻨـﺪه سلامت جمع آوری شد. در گروه مداخله برنامه خود مدیریتی سبک زندگی و در گروه کنترل آموزشهای معمول به مدت هشت هفته اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ﻧﺮم اﻓﺰار 16 SPSS، آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئیر، فیشر، t- مستقل و t- زوجی و آزمون های توصیفی اﺳﺘﻔﺎده گردید.

یافته ها: بر اساس نتایج ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (05/0(P< لیکن در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در همه ابعاد به جز حیطه مدیریت استرس (068/0=p) اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(0001/ p= ). همچنین ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، در چهار حیطه مسئولیت پذیری در رابطه با سلامت، فعالیت بدنی و تغذیه (0001/p=) و روابط بین فردی (039/0p= ) در دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻳﺎﻓﺘﻪ ها ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ برنامه مذکور بر رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارتقادهنده سلامتی در ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار بوده و ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ بیماران اقدام نمود.

متن کامل [PDF 220 kb]   (2142 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۷

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | دانش گستر فرنام

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midfery Care

Designed & Developed by : Yektaweb | Pubishing: Farname Inc.