دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 407-415 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.30699/sjhnmf.26.6.407


XML English Abstract Print


1- پرستاری کودکان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران ، Rostami-sh@ajums.com
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران
4- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران
چکیده:   (3711 مشاهده)
مقدمه: توجه به ابعاد مختلف بهداشت دوران بلوغ نقش مهمی در سلامت دختران دارد. هدف این مطالعه تعیین مقایسه تأثیر دو روش آموزش ترکیبی و سخنرانی در زمینه سلامت بلوغ بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر مسجد سلیمان در سال ۱۳۹۵ است.
روش‌کار: این مطالعه نیمه‌تجربی به‌روشِ تصادفی، درباره ۸۴ نفر از دانش‌آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر مسجد سلیمان در سال ۱۳۹۵ انجام شده که مربی بهداشت نداشته‌اند. شرکت‌کنندگان به ۲ گروه ۴۲ نفره تقسیم شدند. برای گروه سخنرانی مداخله آموزشی به‌روشِ سخنرانی و برای گروه ترکیبی، مداخله آموزشی به‌روش سخنرانی و نمایش کلیپ طی ۳ جلسه ۱ ساعته برگزار شد. پس از یک ماه، مجدداً هر دو گروه پرسش‌نامه را کامل کردند و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها: مقایسه میانگین قبل و بعد در دو گروه نشان داد هم در گروه سخنرانی و هم در گروه ترکیبی اختلاف آماری معناداری مشاهده شده است (۰۰/۰۱>P).
نتیجه گیری: مقایسه نمره دانش‌آموزان، قبل و بعد از مداخله، در هر دو گروه شرکت‌کننده نشان داد میانگین دانش در ابتدای مطالعه بین دو گروه اختلاف معناداری ندارد (۰/۴P =)، اما بعد از مداخله اختلاف معناداری بین دو گروه دیده شد (۰/۰۰۱>P). این موضوع بیانگر مؤثر بودن آموزش ترکیبی در ارتقای دانشِ دانش‌آموزان دختر در زمینه بهداشت بلوغ است.
متن کامل [PDF 933 kb]   (557 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/7/17 | پذیرش: 1397/4/4 | انتشار: 1397/5/13

فهرست منابع
1. .Patil JR, Adsul RK. A study of family relationship, altruism and aggression level of adolescents. Indian Journal of Positive Psychology. 2017;8(1):76.
2. O'Dea JA, Abraham S. Improving the body image, eating attitudes, and behaviors of young male and female adolescents: A new educational approach that focuses on self-esteem. International J Eat Disord. 2012;28(1):43-57.
3. Simbar M, Tehrani FR, Hashemi Z. Reproductive health knowledge, attitudes and practices of Iranian college students. Payesh. 2012;8(1):59-65.
4. Malekshahi F, Farhadi A. Knowledge, attitude and practice of female high school students on menstrual health. Med J MashadUniv Med Sci. 2014;23(1):46-59.
5. Barss P, Grivna M, Ganczak M, Bernsen R, Al-Maskari F, El Agab H, Al-Awadhi F, Al-Baloushi H, Al-Dhaheri S, Al-Dhahri J, Al-Jaberi A. Effects of a rapid peer-based HIV/AIDS educational intervention on knowledge and attitudes of high school students in a high-income Arab country. J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2014;52(1):86-98.
7. Su JJ, Lindell D. Promoting the menstrual health of adolescent girls in China. J ClinNurs. 2016;3(2):21-29
8. Sohrabi A, Zaferani A, Enzevaei A, Tajik P, Ahmadinezhad Z. Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. BMC Public Health. 2014;4(1):1.
9. Mohammadi MR, Mohammad K, Farahani FK, Alikhani S, Zare M, Tehrani FR, Ramezankhani A, Alaeddini F. Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. J Nurs Midwifery ShahidBeheshtiUniv Med Sci. 2012;5(2):35-44.
10. Motlagh ME, Rabbani A, Kelishadi R, Mirmoghtadaee P, Shahryari S, Ardalan G, et al. Timing of puberty in Iranian girls according to their living area: a national study. Journal of research in medical sciences.J Res Med Sci. 2011;16(3):276.
11. Afshari P, Pazhohideh SZ, Javadnoori M, Mohamadi S, Hatami Z, Tabesh H. The knowledge of Iranian high school girls about needs of puberty and menstruation. Knowledge Health. 2011;13(1):2.
12. Ramsden P. Learning to teach in higher education. Routledge. JAM Educ. 2013;15(3):312-322.
13. Houston AM, Abraham A, Huang Z, D'Angelo LJ. Knowledge, attitudes, and consequences of menstrual health in urban adolescent females.JPediatrAdolescGynecol: 2012;19(4):271-5. [DOI:10.1016/j.jpag.2006.05.002]
14. López-Pérez MV, Pérez-López MC, Rodríguez-Ariza L. Blended learning in higher education: Students’ perceptions and their relation to outcomes. Computers & Education. 2011;56(3):818-26. [DOI:10.1016/j.compedu.2010.10.023]
15. Dow GT, Mayer RE. Teaching students to solve insight problems: Evidence for domain specificity in creativity training.Creat Res J. 2010;16(4):389-98. [DOI:10.1080/10400410409534550]
16. Dabiri F, Abedini S, Shahi A, Kamjoo A. The effect of different methods of health education on knowledge, attitudes and practice of female students regarding menstrual hygiene in Bandar Abbas. J HormozganUniv Med Sci. 2014;12(4):271-9.
17. Malki N, Nouri M. The impact of peer-based educational approaches on girls' physical practice of pubertal health. J Arak Univ Med Sci. 2009;12(4):129-35.
18. Shirzadi S, Shojaeezadeh D, Taghdisi MH, Hosseini AF. The effect of education based on health belief model on promotion of physical puberty health among teen girls in welfare boarding centers in Tehran. J Tehran Univ Med Sci. 2012;10(2):59-71.
19. Blake S, Boone M, YenewKassa A, Sommer M. Teaching Girls About Puberty and Menstrual Hygiene Management in Rural Ethiopia: Findings From a Pilot Evaluation. Journal of Adolescent Research. 2017;12(5):89-91.
20. Khakbazan Z, JamshidiF, Mahran A. Comparison of two educational methods (lectures - educational package) on the level of knowledge about adolescent health. Tehran Univ Med J.2013;2(1):31-8
21. Ostovar R, Fararuie MO, Mohamed F. Comparison of classic vs. role plays teaching methods on the menstrual hygiene behavior of secondary school girls in Iran. Iran J Med Sci. 2013;18(5):410-9.
22. Naisi N, Aivazi AA, Hoseiny Rad M, DirekvandMoghadam A, Pournajaf A. Knowledge, Attitude and Performance of K-9 Girl Students of Ilam City toward Puberty Health in 2013-14. BMC Public Health. 2016;24(1):28-34.
23. Williams C, Aubin S, Harkin P, Cottrell D. A randomized, controlled, single-blind trial of teachingprovided by a computer-based multimedia package versus lecture. Med Educ. 2011; 35(9): 47-54.
24. Safary M. Compairsion of tow metods lecturing and discussion learning level and satisfacation of students. J Thran Univ Med Sci 2006;6(1):59-66.
25. Dabiri F, Abedini S, Shahi A, Kamjoo A. The effect of different methods of health education on knowledge, attitudes and practice of female students regarding menstrual hygiene in Bandar Abbas. J HormozganUniv Med Sci. 2014;12(4):271-9.